Szkolenia otwarte

W naszej ofercie szkoleniowej znajduje się  kilkadziesiąt tematów adresowanych do firm, przedsiębiorstw i urzędów, a w szczególności do kadry kierowniczej i pracowników szeroko pojętej sfery finansów publicznych. Problematyka szkoleń obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z: rachunkowością, finansami, przepisami Prawa Pracy, zamówieniami publicznymi itp. Programy naszych szkoleń koncentrują się na praktycznych aspektach stosowania ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych – naszą ambicją jest, by wszelkie zmiany i nowelizacje obowiązujących przepisów znajdowały jak najszybsze odzwierciedlenie w naszej ofercie szkoleniowej. Naszym atutem jest szeroka kadra sprawdzonych, doświadczonych wykładowców, dysponujących duża wiedzą merytoryczną oraz odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym.

Agencja Szkoleniowa AP Griniar jest wpisana do „Rejestru instytucji szkoleniowych” Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. Posiada także wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Skierniewicach, działających pod nadzorem Kuratorium Oświaty w Łodzi, uprawniających do wystawiania zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006r. w sprawie Uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (ðz. U. z dnia 27 lutego 2006r.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *