Projekt: PEWNYM KROKIEM W PRZYSZŁOŚĆ – OPIS PROJEKTU

Projekt: PEWNYM KROKIEM W PRZYSZŁOŚĆ:) – OPIS PROJEKTU

PROJEKT NR POWR.01.02.01-10-0042/17

Opis Projektu

Projekt   ” PEWNYM KROKIEM w przyszłość:)”skierowany jest do 44 osób w wieku 18-29 lat z terenu województwa łódzkiego.

Do dyspozycji uczestniczek/uczestników szkoleń, będą wysokiej klasy fachowcy, posiadający zarówno wiedzę teoretyczną i praktyczną, jak i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Uczestnikom projekty zapewniamy komplet skryptów szkoleniowych, refundację kosztów dojazdu na szkolenia, stypendia szkoleniowe oraz serwis kawowy.

Projekt realizowany jest w okresie od 01 czerwca 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

Cel główny Projektu

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 44 osób młodych, biernych zawodowo i bezrobotnych, nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Informacje organizacyjne

Kontakt: tel. kom. 667 799 122
email: 
ap.griniar@griniar.pl

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe